Website Logo Website Logo

SPORTOWE BADANIA OKRESOWE

GRZEGORZ DOROSZEWSKI
Lekarz, Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Zajmuję się orzecznictwem sportowym dla dzieci i młodzieży do ukończenia 21. r.ż. oraz dla zawodników pomiędzy 21. a 23. r.ż.

Zapraszam na wizytę z wynikami odpowiednich badań, których lista znajduje się poniżej.

Dzieci i młodzież poniżej 18 r.ż. mogą być badane tylko w obecności rodziców lub opiekunów prawnych.

 

Badanie wstępne, przeprowadzane jest u osób ubiegających się po raz pierwszy o wydanie orzeczenia, obejmuje badania,

 1. ogólne badanie lekarskie wraz z oceną stanu uzębienia i oceną ostrości wzroku przy pomocy tablic Snellena;
 2. badanie ortopedyczne;
 3. badania elektrokardiograficzne 12-odprowadzeniowe z opisem;
 4. pomiary antropometryczne;
 5. badanie morfologii krwi obwodowej wraz ze wzorem odsetkowym;
 6. oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi;
 7. badanie ogólne moczu;
 8. badanie spirometryczne u osób, które zamierzają uprawiać płetwonurkowanie
 9. konsultację neurologiczną u osób, które zamierzają uprawiać sporty walki.

 

Badanie okresowe przeprowadza się:

 • co 12 miesięcy – w przypadku badań, o których mowa w  pkt 1–7;
 • dodatkowo co 6 miesięcy – w przypadku badań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4, u zawodników do ukończenia 16. roku życia, jeśli wymaga tego ich stan zdrowia lub specyfika współzawodnictwa sportowego;
 • co 24 miesiące – spirometria u zawodników uprawiających płetwonurkowanie; konsultację neurologiczą zawodników uprawiających sporty walki.”

Badanie kontrolne obejmuje ogólne badanie lekarskie oraz badania specjalistyczne i diagnostyczne uwarunkowane stanem zdrowia. Badania kontrolne wykonuje się u zawodników, którzy podczas uprawiania sportu doznali urazów, w tym urazów głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności lub porażki przez nokaut.

Lekarz może zlecić wykonanie innych niż określone w ust. 1 badań specjalistycznych lub diagnostycznych, wynikających z oceny stanu zdrowia osoby ubiegającej się o wydanie orzeczenia oraz specyfiki współzawodnictwa sportowego, niezbędnych do wydania orzeczenia.

 

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 lutego 2019 r.w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego. Dz.U. 2019 poz. 395

ZADZWOŃ I UMÓW WIZYTĘ!
w Puławach
kliknij aby wybrać numer
Ta strona używa ciasteczek
Polityka prywatności
Google Maps
Na naszej stronie są wyswietlane mapy Google
Google Fonts
Na naszej stronie wykorzystujemy czcionki Google
YouTube
Na naszej stronie są osadzone filmy z YouTube
Save Settgins
Privacy Policy